Trivselen

098 nys1Laugssangen

begynner sånn (1. vers, mel.: Gubben Noah)

Lauget kommer, lauget kommer
i sin herlighet.
Vinter, sommer, lauget kommer
vis andektighet!
Samlet for å være
Christian Quart til ære.
Ølet skummer, viddet flommer
i all evighet.

Ordensregler

Det danske laug har naturligvis sine ordensregler. Vi siterer…

ARTIKEL 5:
Hvilken Broder, som fører ubekvemmelig Tale for en Broders Hustrue, bøde 5 krus Øl til dem, som sidder nærmest, føres saadan Tale for en Jomfru, bøde han 10 krus.

En årlig opptagelse

Kun den danske bestyrelse (oldermann er Niels Voss Hansen) kan ta opp nye medlemmer. Dette skjer en gang årlig for Oslo-laugets vedkommende i Aalborg primo juni. Opptagelsen er full av seremoniell humor. Båtreisen med Stena til Fredrikshavn og buss videre inn i den danske forsommer, med alle rettigheter, er blant årets opplagte høydepunkter.

«Vi skylder Christian 4. at vi i det hele tatt er til»…

…»Kongens grensesprengende livsglede og enorme kulturinteresse setter ham i en særstilling. Han hadde en utrettelig virkelyst til glede for land og folk, men han hadde også evnen til å slå ut håret i løssluppen fest der bare hans egen fantasi satte grenser. Den frodige humor var den røde tråd i festlighetene, slik den er det i Christian 4.’s Laug, både i moderlauget i Danmark og i vårt eget norske.»

Viceoldermann emeritus Jahn Otto Johansen i «Lauget kommer!»