Om lauget

Laugets hovedkvarter i Oslo er Gamle Raadhus Restaurant, Nedre Slottsgate 1. Laugets bestyrelse ledes av Helge Qvigstad. Møteprogrammene starter alltid med et gemyttlig rituale, som vi antar Christian 4. ville ha nikket nådig til.

Humor, kultur, god mat og drikke, sang samt forbrødring og forsøstring, tvers over bordet og tvers over Skagerak, det er Chr. 4’s Laug. Oslo-lauget har rundt 400 medlemmer, internasjonalt ligger medlemstallet på over åtte tusen. Det danske kongehus med dronning Margrethe, prinsesser og prinser er æresmedlemmer, og ledende navn fra politikk og kultur verden over bærer med stolthet C4-nålen. Minst to amerikanske presidenter er medlem av C4.

Lauget ble til under krigen i en mørk kjeller i Aalborg, som et fristed for motstandsbevegelsen. Etter frigjøringen overtok det danske lauget den godt bevarte vinkjelleren som sitt møterom. I dag avholdes møtene i Restaurant Jens Bangs Stenhuus, et av Aalborgs eldste og best bevarte bygninger.

Oslo-lauget ble stiftet i 1991. Til 10-årsjubiléet utga man boken «Lauget kommer!» som samler det meste av Laugets filosofi og glade påfunn. En gjennomillustrert eventyrbok for alle som føler seg danske av sinn. I 2016 produserte man et nytt hefte «Quart Hundre År».

Vanskelig å bli laugsmedlem? Neida. Medlemsbetingelsene har du allerede lest. Du må også tåle et annet kamprop, nemlig «Vår tørst først!», samt Laugets kombinerte profil av stil og skøy. Vi møtes 4-5 ganger årlig, men det er ingen møteplikt, bare møteglede. Medlemskapet er dessuten billig, for så mye moro. NB: Et medlem kan alltid medbringe sin kjæreste på Laugets evenementer, men de fleste ønsker selv å være medlem.

christian-iv-bestyrelsen